20. Abstract simplicity & Complex crafts

Abstract simplicity & Complex crafts

In een wereld waarin digitale technologieën de weg vooruit lijken te bepalen en ambachtelijk werk iets uit het verleden lijkt te zijn, zou je denken dat digitaal en analoog zich steeds verder van elkaar verwijderen en onmogelijk met elkaar te verzoenen zijn. Toch zijn er gelijkenissen en hebben ze een gemeenschappelijke basis.

Wat ambachtelijk werk, wiskunde en algoritmiek met elkaar gemeen hebben, is dat elk van hen verfijnde resultaten willen creëren door gebruik te maken van een kleine set instructies, regels of elementen. Eenvoudige regels en patronen kunnen daadwerkelijk verrassende, verfijnde en mooie resultaten opleveren.

Wiskundige concepten kunnen helpen om onze creatieve ideeën te coderen en te vertalen naar iets wat een computer kan uitvoeren.

Via een basishandeling die dankzij een algoritme herhaald wordt, kan een eenvoudig vlak uitgroeien tot een complexe tekening. Een kleine verandering in het ene stadium kan in een later stadium tot heel andere resultaten leiden.

Stoffen worden gemaakt met weefpatronen, en die kunnen gecreëerd worden met een heel eenvoudige computertaal: het binaire talstelsel, waarbij alles wordt uitgedrukt in de cijfers 0 en 1.

De vouwpatronen voor origami zijn vastgelegd door een beperkt aantal axioma’s, maar ze kunnen op zoveel manieren gecombineerd worden dat er complexe ontwerpen ontstaan.

En aan de hand van sinusoïden – een eenvoudige wiskundige kromme – kunnen producers de meest uiteenlopende geluiden en muziek maken.

Wiskundige concepten die de mens heeft bedacht, bestaan ook buiten hun abstracte context en creatieve geesten en ambachtslieden brengen ze al sinds de vroegste beschavingen in de praktijk.