32. ADM XI – RYBN

21.
RYBN (FR)

ADM XI

2015
Tradingalgoritmes gekoppeld aan financiële markten, 6 schermen, 15 ingelijste A4-afdrukken, 5 zeefdrukken op metaal 
Met algoritmes van b01, Femke Herregraven, Brendan Howell, Martin Howse, Nicolas Montgermont, Horia Cosmin Samoila, Antoine Schmitt, Marc Swynghedauw, Suzanne Treister

ADM XI is een verzameling dissidente, irrationele tradingalgoritmes, bedacht door kunstenaars en andere mensen die niet in de financiële wereld werken. Die algoritmes worden samen losgelaten voor een genadeloze concurrentiestrijd op een in real time werkende fictieve markt.

De interacties tussen deze algo-traders worden niet gestuurd door winstbejag: ze kunnen ontwikkeld zijn op basis van levende organismen, ondoorgrondelijke wiskundige formules of het resultaat zijn van de observatie van bovenzintuiglijke natuurfenomenen.

Maar wat is een algoritme?

In de wiskunde en de informatica wordt een algoritme vaak gedefinieerd als

‘een eindige of oneindige reeks instructies om een probleem of een probleemklasse op te lossen’.

Een keukenrecept en het stappenplan om een meubelstuk te monteren zijn dus ook algoritmes.

Een modernere en meer gangbare aanvaarding omvat het gebruik van een computer in het proces.  Dit doet echter niets af aan de vorige definitie, aangezien de computer uiteindelijk slechts een middel is om de uitvoering van een handmatig uitvoerbaar algoritme te versnellen, teneinde de grenzen ervan te verleggen en de prestaties ervan te verhogen.

Meer weten +

Pagina’s: 1 2