31. κῦμα – Ohme

20.
Ohme (BE)

κῦμα

2021
15 elektromechanische modules (plexiglas, hout, elektrische motor, bol, infraroodsensor, aangepaste printplaat, UV-lampen, platform voor elektronische ontwikkeling)

Het oud-Griekse begrip κῦμα (lees Kima) leunt aan bij het Latijnse cumulus en kun je vertalen als ‘wat opzwelt’. Het begrip kan ook slaan op een golf, in de betekenis van een fysieke beweging op het oppervlak van een vloeibare massa.

In het Engels vertaal je dat als wave, wat ook de betekenis kan hebben van een ander soort golf: een dynamische verstoring van een natuurkundige grootheid rond een evenwichtspositie.

κῦμα is een programmeerbare choreografie die de verticale positie van vijftien zwevende bollen bepaalt.

Die controle is mogelijk dankzij de wiskundige vergelijkingen die de regeling van het systeem bepalen.

Deze installatie is een kruising van kinetische kunst en digitale technologie en richt de aandacht op een miskende discipline die nochtans alomtegenwoordig is in het dagelijkse leven: automatisering en meet- en regeltechniek, wetenschappelijke gebieden die wiskunde, signaalverwerking en theoretische computerwetenschap omvatten.

Meer weten +

κῦμα is een creatie van Ohme en zijn lab team:
– François Bronchart
– Florian Jehin
– Teo Serra
– Raoul Sommeillier

Met de kostbare hulp van:
– Laurent Catoire (SAAS – ULB)
– Christophe Mertens (SAAS – MobiDaLab – ULB)
– Geoffrey Vanbienne (BEAMS – ULB)
En met de steun van Ecole polytechnique de Bruxelles – ULB

Pagina’s: 1 2 3