06. Pi for solo percussion – Momoko Noguchi

4.
Momoko Noguchi (JP)

< \(\pi\) > for solo percussion

2008
Muziekcompositie voor solo slagwerk
Audio opgenomen performance van Kuniko Kato in Hamarikyu Asahi Hall, Tokio, maart 2008
12’46’’

Het getal \(\pi\) is de muze voor deze solo voor percussie, gecomponeerd door de Japanse artiest Momoko Noguchi. Het werk is gebaseerd op de opeenvolging van de decimalen van \(\pi\)=3,141592653589793…

Bij deze performance speelt de muzikant een progressie van \(\pi\) terwijl ze zich beweegt binnen een cirkel gevormd door 6 verschillende slaginstrumenten. 

Elk nieuw getal van \(\pi\) bepaalt hoeveel noten er gespeeld moeten worden voordat de muzikant naar het volgende instrument mag overschakelen.

Voor de cijfers 1 tot 9 moet dus telkens het corresponderende aantal noten gespeeld worden, voor het cijfer 0 wordt er één slag gegeven op de grote trom in het midden van de cirkel.

Na 762 decimalen kent \(\pi\) een opmerkelijke rij: 999999. Het werk is een muzikale transcriptie van die eerste 768 decimalen. Aangezien de rij 999999 voorkomt in de decimalen van \(\pi\), wat met 333333 of 123456789 of een andere rij die ik wil? 

 Er wordt verondersteld dat \(\pi\) een universeel getal is, namelijk een reëel getal waarbij je in de decimalen om het even welke cijferreeks van een beperkte lengte kunt terugvinden.

Meer weten +

Pagina’s: 1 2 3