05. Pi – Michel Tombroff

Michel Tombroff (BE)

Pi

Teksten door Luc Lemaire

Voorwoord

Voorwoord: Beeld je in dat de aarde perfect rond is, met een evenaar van exact 40.000 kilometer in omtrek. Beeld je ook in dat er over de evenaar een touw loopt.

We snijden het touw door en voegen er één meter touw aan toe. Als we nu om de meter een persoon plaatsen (veertig miljoen dus) en als die allen samen het touw zouden opheffen, hoe hoog zouden zij het dan kunnen heffen na toevoeging van die ene meter? (Het antwoord lees je onder niveau 3.)

Het getal π (of pi) wordt al sinds de oudheid gedefinieerd als de verhouding p = 2. π.r, waarbij r de straal is van een cirkel en p zijn omtrek.

De berekening van π is geen sinecure. We vinden al benaderingen van het getal terug op tabletten van de Babyloniërs, zo’n vierduizend jaar oud, alsook op papyrusvellen uit Egypte, van ongeveer 3.500 jaar oud.

Inmiddels zijn 31 biljoen decimalen (cijfers na de komma) ervan gekend, en de fascinatie voor de berekeningen blijft onverminderd aanhouden.

Hoewel het allemaal begon bij een eenvoudige cirkel, heeft het getal π langzaam maar zeker alle wiskundige vakgebieden veroverd, van de getallenleer tot de analyse, en van de oneindige reeksen tot de kansberekening.

De geschiedenis van de studie van het getal pi, in gang gezet door Archimedes, wordt toegelicht onder niveau 3.

The history of its thorough study, which began with Archimedes, is explained in information level 3.

Pagina’s: 1 2 3