05. Pi – Michel Tombroff

3.
Michel Tombroff (BE)

Pi

2017
Twee houten panelen, houten blokjes & zwarte acrylverf
2 stuks, 1: 100 x 100 cm

Het getal Pi, ook wel geschreven als \(\pi\), is een van de bekendste getallen uit de wiskunde. De eerste bronnen die aangeven dat de mens het getal pi kende, komen van bij de Babyloniërs en zijn 4000 jaar oud. Vandaag kennen we 31.000 miljard decimalen van het getal.

\(\pi\) staat voor de verhouding tussen de omtrek en de diameter van een cirkel. De getallen na de komma lijken elkaar dus puur willekeurig op te volgen, wat in tegenspraak is met de eenvoud van zijn definitie:

\[\pi = 3,141592653589793…\]

Dit werk van Michel Tombroff plaatst de zuiverheid van de verhouding tussen de omtrek en de diameter van de cirkel tot de complexiteit van de decimalen van Pi, voorgesteld door de houten blokjes.

Meer te weten +

Pagina’s: 1 2 3