03. Ambiguïté Géométrique II – Roger Vilder

2.
Roger Vilder

Ambiguïté Géométrique II

2007
Met argon gevulde neonlampen, elektronische transformator 9000V, zwart geschilderd hout
198 x 124 x 22 cm

Ambiguïté géométrique II is een lijnenspel met neonlampen dat bedrieglijke perspectiefbeelden creëert van een ruimte die je onmogelijk kunt bouwen.

De titel verwijst naar die onmogelijkheid en naar de visuele ambiguïteit die dit werk veroorzaakt. De toeschouwer wordt misleid doordat de kunstenaar op een tweedimensionaal oppervlak de illusie wekt dat je naar een driedimensionaal object kijkt. Hij maakt daarvoor gebruik van perspectiefeigenschappen.

Het concept perspectief bevindt zich op het kruispunt van kunst, wiskunde en architectuur en zoals elk ander interdisciplinair element bestaat er geen eenduidige conceptuele visie over.

De technische definitie omschrijft het begrip perspectief als een projectiemethode waarbij driedimensionale voorwerpen zodanig op een tweedimensionale achtergrond worden geprojecteerd, dat het beeld van de 2D-projectie overeenkomt met het beeld van die voorwerpen in een 3D-omgeving.

Die definitie benadrukt het wiskundig aspect van perspectief en wordt toegepast in de beschrijvende meetkunde. Tegelijkertijd moeten we ook rekening houden met de perspectiefmechanismen van het gezichtsvermogen, want die spelen ook een rol bij de driedimensionale illusie van een in perspectief weergegeven beeld. 

Ambiguïté géométrique II belichaamt zowel het wiskundige als het zintuiglijke aspect. 

Meer weten +

Pagina’s: 1 2 3