00. Introduction

Inleiding

Hoe komt het dat de wiskunde meestal wordt beschouwd als een abstracte wetenschap, die losstaat van de werkelijkheid, terwijl het in feite een formeel systeem betreft dat de mens heeft uitgevonden om alles wat hem omringt en zelfs de kern van het heelal te begrijpen?
Is het mogelijk buiten de leerboeken en het schoolbord om kennis te maken met de wiskunde?

Uitgaand van deze premissen speelt Order of Operations zich af in het ruime veld dat op het kruispunt ligt van de artistieke voorstellingen en de wiskundige objecten. Op de tentoonstelling zijn creaties te zien van Belgische en internationale kunstenaars die – min of meer bewust, min of meer opzettelijk – werken hebben gemaakt die ons de kans bieden om de wiskunde op een andere manier te ervaren.

De relatie tussen kunst en wiskunde gaat terug tot het prille begin van de civilisatie en ontwikkelde zich millennia aan één stuk over de continenten en beschavingen heen.
In de oude islamitische cultuur werden kunst en wetenschappen met elkaar verbonden in complexe stervormige architecturale en geometrische vormen. Het belangrijkste personage uit de renaissance, de Italiaanse uomo universale Leonardo da Vinci, was zowel schilder, beeldhouwer, ingenieur, botanicus als wetenschapper. 

Pas in de loop van de 19de eeuw heeft men in het Westen de disciplines van de zogenaamde twee culturen, de wetenschappelijke en humanistische traditie, van elkaar gescheiden. In dezelfde periode bestempelde mathematicus Carl Friedrich Gauss de wiskunde als de ‘koningin van de wetenschappen’.

Hoewel beide disciplines hun oorsprong vinden in de voorstelling en interpretatie van de fysieke wereld, zouden hun respectieve methodologieën mettertijd steeds meer uiteenlopen.

De school van de wetenschappelijke gedachte heeft zich hoofdzakelijk gericht op specialisatie en op een hypothetisch-deductieve aanpak.

Ook in de kunst werden eigen scholen en eigen methoden ontwikkeld. In de artistieke wereld streefde men geenszins naar een universele waarheid, maar werd veeleer gezocht naar persoonlijke interpretaties van onszelf en van onze samenleving.

Niettemin bleven er tussen beide disciplines nog altijd tal van overeenkomsten bestaan, die we tot op heden kunnen vaststellen. De werken van de zeventien geëxposeerde kunstenaars werden onderverdeeld in twee belangrijke hoofdstukken, waarin de thema’s van de voorstelling en de toepassing worden behandeld.  Op die manier worden al die overeenkomsten zichtbaar gemaakt, toegepast of ontsluierd.
Order of Operations wil via hun scheppingen een dialoog op gang brengen over een meer integrerende benadering van wiskunde en kunsten.